شما می توانید بعد از ورود به صفحه پروفایل ، کالا یا کالاهای مدنظر خود را به سبد خرید اضافه کنید و پس از انتخاب آدرس می توانید نوع پرداخت خود را انتخاب کنید.بعد از اتمام ثبت سفارش ، سیستم کد سفارش شما را نمایش خواهد داد.