ابزار اندازه گیری و دقیق شاخه ای از مهندسی است که با اندازه گیری و کنترل سروکار دارد. تعریف رسمی ابزار دقیق عبارت است از مجموعه ای از ابزارها و کاربرد آنها با هدف مشاهده، اندازه گیری و کنترل است.

ابزار وسیله ای است که متغیرهای فیزیکی فرآیند مانند جریان، دما، سطح یا فشار و غیره را اندازه گیری یا دستکاری می کند. ابزارها شامل سازه های متنوعی هستند که می توانند به سادگی دریچه ها و فرستنده ها و به همان اندازه تحلیل گرها پیچیده باشند. ابزارها اغلب شامل سیستم های کنترل فرآیندهای متنوع هستند. کنترل فرآیندها یکی از شاخه های اصلی ابزار دقیق است.

ابزار اندازه گیری : از ابزار می توان برای اندازه گیری پارامترهای خاص مانند مقادیر فیزیکی استفاده کرد.

مقادیر فیزیکی: این مقادیر اندازه گیری شده ممکن است شامل مواردی از جمله فشار ، دیفرانسیل یا استاتیک ، جریان ، دما ، سطح ، چگالی ، ویسکوزیته ، تابش ، ابزار دقیق فرآیند و … باشد.

کنترل:  علاوه بر اندازه گیری پارامترهای میدانی، ابزار دقیق همچنین وظیفه تأمین توانایی اصلاح برخی از پارامترهای زمینه را دارد.

در دنیای مدرن امروز، هدف اصلی هر مدیریت کارخانه یا مالکیت کارخانه دستیابی به ایمن ترین و حداکثر تولید از تجهیزات ، ماشین آلات و دستگاه های آنها است. برای رسیدن به آن هدف ، یکی از مهمترین مراحل نصب ابزار دقیق است.

نمایش 1–24 از 52 نتیجه