نمایش دادن همه 15 نتیجه

مته فلز کبالت دار ۱۳ میلیمتر (بسته ۵ عددی)

۴۰۰,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۱۲ میلیمتر (بسته ۵ عددی)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۹ میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۳۴۰,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۱۱ میلیمتر (بسته ۵ عددی)

۳۲۵,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۸ میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۱۰ میلیمتر (بسته ۵ عددی)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۷ میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۶ میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۱۶۸,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۵ میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار 4.5 میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار 4.2 میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۱۱۷,۶۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۴ میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۱۱۲,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۳ میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۸۴,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۲ میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۵۶,۰۰۰ تومان

مته فلز کبالت دار ۱ میلیمتر (بسته ۱۰ عددی)

۲۸,۰۰۰ تومان