نمایش دادن همه 15 نتیجه

بالابر برقی ۵۰۰ کیلویی ۴ کاره محک مدل KX-500C

۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۱۲۰۰ کیلویی محک مدل PA 1200 A/18

۵,۳۰۶,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۱۲۰۰ کیلویی محک مدل PA 1200 A/12

۵,۱۵۳,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۱۰۰۰ کیلویی محک مدل PA 1000 A/18

۴,۹۲۷,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۱۰۰۰ کیلویی محک مدل PA 1000 A/12

۴,۸۰۹,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۸۰۰ کیلویی محک مدل PA 800 A/22

۳,۶۲۵,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۸۰۰ کیلویی محک مدل PA 800 A/12

۳,۴۹۸,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۶۰۰ کیلویی محک مدل PA 600 A/22

۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۶۰۰ کیلویی محک مدل PA 600 A/12

۳,۱۷۳,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۴۰۰ کیلویی محک مدل PA 400 A/22

۲,۹۶۵,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۴۰۰ کیلویی محک مدل PA 400 A/12

۲,۸۴۷,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۲۵۰ کیلویی محک مدل PA 250 A/22

۲,۱۹۷,۰۰۰ تومان

بالابر برقی ۲۵۰ کیلویی محک مدل PA 250 A/12

۲,۰۸۸,۰۰۰ تومان

ریل برقی جرثقیل 500 کیلویی محک مدل TD-0/5

۲,۰۷۹,۰۰۰ تومان